Untitled Document

Radno vrijeme: Pon - Pet 8:00 - 16.00

Pratite nas:

Tekući projekti

TS „CMILJAČA“ 35/10 KV, 1X8 MVA (2X8) MVA


Opis posla:
Započeta ugradnja i instalacija elektro opreme.

AUTOPUT BAR-BOLJARE - DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO (IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SISTEMA ZA TRAJNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM AUTOPUTA BAR-BOLJARE)


Opis posla:
Započeta ugradnja unutrašnjeg uzemljenja i niskonaponskih instalacija u pet trafostanica.

TS “VELJE BRDO” 35/10 KV, 2X8(2,5) MVA


Opis posla:
Glavni projekat je završen, revizija je u toku.

AUTOPUT BAR-BOLJARE - DIONICA SMOKOVAC-MATEŠEVO (IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI SISTEMA ZA TRAJNO NAPAJANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM AUTOPUTA BAR-BOLJARE)


Opis posla:
Montaža 10 trafostanica 20/0.4 kV sa daljnskim upravljanjem.

Instalisane snage su:
- TS 2x1000 kVA – 4 kom
- TS 2x630 kVA – 3 kom
- TS 2x250 kVA – 3 kom

Investitor: MONTEPUT
Rok završetka: do kraja 2020 godine

TS “VELJE BRDO” 35/10 kV, 2x8(2,5) MVA - Projektovanje, nabavka opreme, isporuka i montaža trafostanice u opštini Podgorica.


Investitor: CEDIS d.o.o. Podgorica
Rok završetka: do kraja 2020 godine.

TS 10/0.4kV 1x630 kVA “Manastir Podvrh” i instalacija elektroenergetske infrastrukture od TS 35/10kV "Bistrica" do TS 10/0,4kV "Manastrir Podvrh" u Opštini Bijelo Polje, Nabavka opreme, isporuka i montaža trafostanice.


Investitor: UPRAVA JAVNIH RADOVA
Rok završetka: ljeto 2020 godine.

Isporuka blindiranih transformatorskih stanica BTS ćelije


Investitor: RUDNIK UGLJA
Rok završetka: ljeto 2020 godine.

IZRADA IDEJNOG PROJEKTA SA GEOMEHANIČKIM ISTRAŽIVANJIMA REKONSTRUKCIJE DV 110 KV PODGORICA 1-TREBJEŠICA-ANDRIJEVICA


Investitor: Crnogorski elektroprenosni sistem AD Podgorica
Rok završetka: ljeto 2020 godine.

Potpisan Ugovor sa UPRAVOM JAVNIH RADOVA za nabavku opreme, isporuku i montažu trafostanice


TS 35/10 KV „CMILJAČA“:
Nabavka opreme, isporuka i montaža trafostanice 35/10 kV 1x8MVA (2x8MVA) "Cmiljača" u opštini Bijelo Polje.
VRIJEDNOST UGOVORA: 1.180.112,73 €
ROK ZAVRŠETKA: do kraja 2019.godine

U proteklih 10 godina naša firma je projektovala i instalirala preko 500 trafostanica.

 

kontakt

Vukice Mitrović br. 40, Podgorica, Crna Gora
+382 20 655 079
+382 20 655 176

Galerija